تبلیغات
ثامن زیست - امتحان شبه نهایی زیست
ثامن زیست
زکات علم نشر آن است. حضرت علی ع
به همت گروه زیست شناسی ناحیه هفت مشهد امتحان هماهنگ زیست در تاریخ آخر فروردین برگزار می گردد.هدف آشنایی بیشتر دانش آموزان با امتحان نهایی است. لذا دانش آموزان مطالعه لازم را داشته باشندنوشته شده در تاریخ چهارشنبه 18 فروردین 1395 توسط علایی