تبلیغات
ثامن زیست - نمرات زیست دوم علوم تجربی دبیرستان قفلی الهیه-18آذر 94
ثامن زیست
زکات علم نشر آن است. حضرت علی ع


نمرات کلاس دوم تجربی دبیرستان قفلی الهیه 
ردیف نام ونام خانوادگی
نمره

1 محمد خاوری
19

2 محمودی
18.5

3 قنبری
18

4 حاجی ابادی
17.5

5 سویزی
17.5

6 رمضان زاده
17

7 پورامینی
16

8 تن زده
14

9 قوامی
13.5

10 ابراهیمی
13.5

11 عبدین زاده
13

12 علی خاوری
13

13 محمد کاظمی
13

14 سجادکاظمی
13

15 محمدی
12

16 خانمحمدی
11.5

17 صفرزاده
11.5

18 مهدیزاده
11

19 یوسف حسینی
10.5

20 فتاح پور
10.5

21 مراد پور
10

22 جوادحسینی
9

23 کمالی
8.5

24 پرهیزکار
8.5

25 عباسیان
8.5

26 گزمه
7

27 شهرکی
غ
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 18 آذر 1394 توسط علایی