تبلیغات
ثامن زیست - نمرات علوم تجربی کلاس نهم 3-دبیرستان قفلی الهیه -28/8/1394
ثامن زیست
زکات علم نشر آن است. حضرت علی ع
نمرات علوم تجربی نهم 3-دبیرستان قفلی الهیه
ردیف فامیل نمره نمره
1 اسماعیل آبادی 20
2 قاسم زاده
20
3 نظامی
19
4 دانش پایه
18
5 غایبی
18
6 رحیم زاده
18
7 کوروش امینی
17
8 غلامی
16
9 عامری
14
10 افخمی
14
11 مرتضایی
13
12 نجاری
13
13 تیموری
13
14 میرزابیگی
13
15 رضاامینی
12
16 سهرابی فر
12
17 اکبرپور
12
18 مختاری
11
19 عربی خوان
11
20 گندم کار
10
21 ماه جانی
10
22 باجزی
9
23 شیبانی
9
24 دهقان
8
25 رضائیان
7
26 سهیلی
5
27 علیرضایی
1
28 مهدی مرادی
0نوشته شده در تاریخ سه شنبه 26 آبان 1394 توسط علایی