تبلیغات
ثامن زیست - خلاصه زیست دوم تجربی-فصل حرکت-قسمت دوم
ثامن زیست
زکات علم نشر آن است. حضرت علی ع

اسكلت بدن :

انواع اسكلت :

1 ) اسكلت غضروفی مثلا در ماهی های غضروفی و كوسه ها

2 ) اسكلت استخوانی

وظایف اسكلت :        

1) تكیه گاهی برای ماهیچه ها

2) حفاظت از بخش های داخلی بدن مثل مغز و شش

3) شكل دادن به بدن

4) در حركت دادن بدن

5) خون سازی

6) ذخیره مواد معدنی مثل كلسیم

انواع بافت استخوانی :

الف) بافت استخوانی متراكم كه از مجموعه هایی به نام سیستم هاورس تشكیل شده است . هر سیستم هاورس مجموعه‌ای از دوایر متحدالمركز است كه در وسط آنها مجرایی به نام هاورس قرار گرفته است .

ب ) بافت استخوانی اسفنجی كه در آن تیغه های استخوانی نامنظم هستند و حفرات زیادی در آن وجو د دارد .

انواع استخوان ها :

 1) استخوان های كوتاه مثل استخوان های انگشتان دست و پا

2 ) استخوان های دراز مثل استخوان ران و ساعد و بازو

3) استخوان های پهن مثل مهره ها و لگن و كتف

نكته : دو سر استخوان های دراز و بخش میانی استخوان های كوتاه و پهن از نوع بافت استخوانی اسفنجی است .

نكته2 : وسط تنه استخوان های دراز دارای مغز زرد استخوان و در بخش های اسفنجی مغز قرمز استخوان داریم كه مغز قرمز استخوان توانایی خون سازی دارد.مفصل ها : محل اتصال دو استخوان را مفصل گوئیم . در مفصل بخش های زیر مشاهده می شود :

   الف) غضروف های دو سر استخوان كه لغزیدن استخوان ها بر روی یكدیگر را تسهیل و از سایش استخوان ها در محل مفصل جلوگیری می كنند .

   ب ) مایع مفصلی كه لغزیدن را در دو سر استخوان راحت می كنند .

   ج) كپسول رشته‌ای كه از جنس بافت پیوندی است و مفصل را نگه می دارد .

   د ) رباط ها كه برای نگهداری و محدود كردن حركت در محل مفصل به كار می روند .

   هـ ) زردپی ها كه علاوه بر اتصال ماهیچه ها به استخوان ها در نگهداری محل مفصل كمك می كنند .

انواع مفصل :

1)       مفصل گوی و كاسه ای در محل اتصال بازو به كتف یا ران به لگن . این نوع مفصل آزادی حركت در همه جهات را دارد .

2)       مفصل لولایی كه  فقط در حد خاص و در جهت خاصی اجحازه حركت به استخوان را می دهد ، مثل نفصل آرنج  یا زانو

3)       مفصل لغزنده در ناحیه مچ پا یا دست

4)       مفصل محوری در محل اتصال زندزیرین و زبرین

ورزش

الف) چرا به ورزش نیاز داریم ؟

1) تعادل وزن بدن

2) جلوگیری از بیماری های قلبی و عروقی

3) افزایش توان كاری

4) احساس سلامتی روحی و جسمی

5) افزایش اعتماد به نفس در زندگی

 

 

ب ) فوائد ورزش :     

1) داشتن ماهیچه های قوی

2) توان كاری بالاتر

3) انعطاف پذیری

4) وزن بدنی متعادل

5) دستگاه تنفس كارآمد ( تنفس آهسته اما عمیق)

6) دستگه گردش خون كارآمد . ( قلب قوی و تعداد ضربان كمتر در دقیقه )

حركت در گیاهان :

انواع حركت در گیاهان :           1) غیر فعال: كه در آن خود گیاه نقشی ندارد ، مثلا باز شدن هاگدان ها و میوه ها به خاطر كاهش رطوبت

                           2 ) فعال : كه در آن خود گیاه نقش فعالی ایفا می كند .

انواع حركت های فعال در گیاهان :

1)    خود بخودی : در این حالت محرك بیرونی نقشی ندارد مثل پیچش یا نوتاسیون درگیاه پیچك كه به خاطر تفاوت رشد سلول ها در دو طرف ساقه رخ می دهد .

2)       حركت های القایی: كه در این حركت ها محرك بیرونی نقش بسیار مهمی دارد . این نوع حركت خود شامل انواع زیر می شود :

a.        گرایش ها : گیاه به سوی محركی خاص حركت دارد مثل نور یا زمین یا گرما یا ماده ی شیمیایی

b.       تاكتیك ها : در این نوع ، حركت در سطح سلول در نظر گرفته می شود ، مثل حركت گامت نر به سوی گامت ماده

c.        تنجش ها : كه در آنها محرك مهم است ولی لزوماً حركت در جهت یا خلاف محرك نیست . تنجش خود شامل انواع زیر است :

          i.      شب تنجی مثل بر روی هم قرار گرفتن برگهای متقابل در اقاقیا در هنگام شب

        ii.      لرزه تنجی : كه حركت در اثر تماس است ، مثل قرار گرفتن برگهای متقابل گیاه حساس در اثر لمس آن

      iii.      بساوش تنجی : مثل بسته شدن برگها در گیاه گوشتخوار دیونه در اثر تحریك شكاری مثل حشره

 
نوشته شده در تاریخ جمعه 18 اردیبهشت 1394 توسط علایی