تبلیغات
ثامن زیست - نمرات کلاس123-دبیرستان امام
ثامن زیست
زکات علم نشر آن است. حضرت علی ع

رضایی

17.5

امیری

10

رحمتی

17.5

توحیدی راد

7.5

حسینی

17

شاکری

6.5

دولتی

17

براتی

6

ابراهیم پور

17

سینا سلمانی

5.5

شجاع

16.5

افتتاحی

5.5

بافنده

16

بینا

4.5

افتخاری

15.5

رفسنجانی

4.5

خسروشاهی

15.5

خجسته

3

ذاکر

15

رفیعی

3

ثنایی پور

15

علیرضا سلمانی

1

رجب زاده

14

زارعی

0

تقدمی

14

 

 

محمد زاده

13

 

 

سکندری

12

 

 

سلیمی

12

 

 

پنجه کوبی

11

 

 

اسکویی

11

 

 

 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 31 فروردین 1394 توسط علایی