تبلیغات
ثامن زیست - نمرات کلاس123-دبیرستان امام
ثامن زیست
زکات علم نشر آن است. حضرت علی ع


ردیف
نام خانوادگی
نمره
1
امیری
10
2
رحمتی
10
3
شجاع
10
4
افتخاری
9.5
5
سلیمی
9
6
رفیعی
9
7
خوش اندام
9
8
رضایی
8.5
9
دولتی
8
10
رفسنجانی
8
11
افتتاحی
8
12
بافنده
7.5
13
اسکویی
6.5
14
شاکری
6.5
15
سیناسلمانی
5.5
16
بینا
5
17
توحیدی
4.5
18
ذاکر
4.5
19
پنجه کوبی
4
20
حسینی
4
21
تقدمی
4
22
جاوید
3
23
براتی
2.5
24
ثنایی
2.5
25
شاهگولی
2
26
سکندری
2
27
رجب زاده
1.5
28
خجسته
1.5
29
ع.سلمانی
1
30
خسروشاهی
0.5

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 4 اسفند 1393 توسط علایی