تبلیغات
ثامن زیست - نمرات کلاس261 دبیرستان جابر اسفند93
ثامن زیست
زکات علم نشر آن است. حضرت علی ع
نمرات کلاس دوم تجربی 261-دبیرستان جابر اسفند93

ردیف
نام خانوادگی

نمره1
صادقی

18.5


2
رحمتی برج

18


3
فاتحیان

17.5


4
نکویی

17


5
سواری

17


6
جوان

16.25


7
خزاعی

16


8
بانوی

16


9
مجتهدی

16


10
طالبیان

15


11
نصیری

15


12
قدمیاری

14


13
سجاداحمدی

14


14
ملک عیشی

13.5


15
رحمتی 

13.5


16
عرفی زاده

13


17
پوروحید

12.5


18
برنگی

11.5


19
خلیل آبادی

11.5


20
حسین نژاد

11


21
درویش پور

10.5


22
نعمتی

0


23
احمدی

9.25


24
حسین زاده

9


25
میرزائی

9


26
مروی

8.25


27
عباس زاده

8


28
ابراهیمی

6.5


29
جامی

6.5


30
حسینی

5.5


31
بهرام پور

4.5


32
جلایر

3.5


33
مودب

3


34
سلطانی

2

جمع کل

392.75
معدل

11.55


نوشته شده در تاریخ جمعه 1 اسفند 1393 توسط علایی