تبلیغات
ثامن زیست - سوالات فصل 6-دوم تجربی-قسمت اول
ثامن زیست
زکات علم نشر آن است. حضرت علی ع

1- هریک از جانوران زیر چه نوع گردش خونی دارند ؟

الف ) خرچنگ دراز        ب ) ملخ           ج ) کرم خاکی              د ) عنکبوت بیوه سیاه         ه ) ماهی قزل آلا

2- ساختار دستگاه گردش خون ملخ را توضیح دهید.

3- دستگاه گردش خون ملخ و کرم خاکی چه تفاوتهایی با یکدیگر دارند؟

4- در ماهیهای استخوانی چند کمان آبشش و مویرگ آبششی وجود دارد؟

5- دستگاه گردش خون ماهی چگونه است؟

6- دستگاه گردش خون ساده چیست؟ در چه جانورانی یافت می شود؟

7- دستگاه گردش خون مضاعف چیست ؟ و در چه جانورانی یافت می شود ؟

8- تفاوت دستگاه گردش خون باز و بسته را ذکر نمایید.

9- دستگاه گردش خون مضاعف شامل چه مسیرهایی است؟

10- مسیر گردش خون کوچک ( ششی ) از کجا آغاز و به کجا ختم می شود؟

11- مسیر گردش خون بزرگ ( عمومی ) از کجا آغاز و به کجا ختم می شود ؟

12- چرا ضخامت بطن چپ از بطن راست بیشتر است؟

13- لایه های تشکیل دهنده دیواره قلب را نام برده وجنس و وظیفه هریک را بیان کنید.

14- آبشامه چیست ؟ از کجا منشاء می گیرد؟

15- بافت گرهی چه وظیفه ای دارد؟

16- چرا انقباضات دهلیزها باعث انقباض همزمان بطن ها نمی شود؟

17- انتشار تحریک از دهلیزها به بطن ها از چه طریقی انجام می شود؟

18- نقش اعصاب قلب در انقباضات قلب چیست؟

19- سیستول و دیاستول را تعریف کنید

20- چرا به بافت گرهی بافت هادی نیز گفته می شود؟

21- بافت گرهی شامل چه اجزایی می باشد ؟ وظیفه و محل هریک را بیان کنید

22- تفاوت گره پیشاهنگ و دهلیزی – بطنی چیست ؟ ( دو مورد )

23- چرا به گره سینوسی – دهلیزی، گره پیشاهنگ گفته می شود؟

24- سرعت انتشار تحریک در کدام نواحی بیشتر و در کدام نواحی کمتر است؟

25- دریچه های دستگاه گردش خون را ذکر کرده و محل هریک را بیان نمایید.

26- وظیفه دریچه های سینی چیست؟ محل آنها کجاست؟

27- انواع صداهای قلب را ذکر کرده ، هریک مربوط به چیست؟

نوشته شده در تاریخ شنبه 25 بهمن 1393 توسط علایی