تبلیغات
ثامن زیست - سوالات فصل 6-علوم زیستی-قسمت دوم
ثامن زیست
زکات علم نشر آن است. حضرت علی ع

10-پوسیدگی را تعریف کنید.

11-سه عامل مهم در پوسیدگی را نام ببریدومهمترین عامل چیست؟

12-تجزیه کنندگان چگونه باعث پوسیدگی می شوند؟

14-چرا پوسیدگی با تولید گرما همراه است؟

15- علت بوی اجساد در حال پوسیدگی چیست؟

16-شرایط محیطی لازم برای پوسیدگی را نام ببرید.چهار مورد

17-علت سالم ماندن جسد ماموت ها در سیبری روسیه را بنویسید.

18-تنفس بی هوازی را تعریف کنید.

19-تورب چیست ودر چه شرایطی بوجود می آید؟

20-علت سالم ماندن اسکلت ببرهای دندان شمشیری در کالیفرنیای آمریکا چیست؟

21-مومیایی شدن را توضیح دهید.
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 13 بهمن 1393 توسط علایی