تبلیغات
ثامن زیست - نمرات کلاس128-دبیرستان صیاد2
ثامن زیست
زکات علم نشر آن است. حضرت علی ع
ردیف نام خانوادگی
نمره
1 طاهری
20
2 گوهری
20
3 امید حسینی
20
4 دهقانیان
20
5 بلوچی
20
6 صاحب نظر
19.5
7 درزآبی
19.5
8 ادیبان
19.5
9 نظام
19
10 براق علی پور 19
11 ظهریبان
18.5
12 تائبی
18.5
13 عبدی
18
14 بهنام
15.5
15 معصوم زاده
15
16 ساجدی
14.5
17 داورزنی
14
18 زحمتکش
14
19 صبوریان
14
20 ربیعی
10
21 جهانگیری
9
22 تقوی
8.5
23 راستگو
8
24 سیفی
7.25
25 خداپرست
5.5نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393 توسط علایی