تبلیغات
ثامن زیست - نمرات کلاس122-دبیرستان صیاد1
ثامن زیست
زکات علم نشر آن است. حضرت علی عردیف نام خانوادگی
نمره


1 زنگنه
20

2 قانعی
19

3 غفاریان
19

4 قناویزچی
18.5

5 رشید
18.5

6 دلخوش
18.5

7 ضیائی
18

8 حسینی
18

9 کمالی
18

10 دوربین
17.5

11 موسوی
17.5

12 کاظمی
17

13 خجسته پور
16.5

14 دهشکی
16

15 سرایی
15.5

16 نوروزی
15.5

17 نبی زاده
15.5

18 پارسا
15

19 پناهی
14.5

20 نخعی
14

21 خاکسار
14

22 رحمانی فر
13.5

23 ع.محمدی
13

24 رسولی
12.5

25 درویش
11.5

26 ظهوریان
11.5

27 عندلیبیان
10

28 خورشیدی
10

29 هنری
10

30 یوسف پور
8.5

31 آدینه
2

32 کرمی
1

33 حاجیان نژاد
0/5

34 سجادمحمدی
0

35 چاره خواه
0

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393 توسط علایی