تبلیغات
ثامن زیست - نمرات کلاس127-جابر-فصل6
ثامن زیست
زکات علم نشر آن است. حضرت علی ع

نام خانوادگی

نمره

نام خانوادگی

نمره

جابری

7.5

صادقی

8.5

زارع

4.5

جامی

7

وکیلی

9.5

بهرام پور

10

میرزاوی

9.5

هراتیان

4.5

اصغرزاده

3

عربخانی

1

خاکزادی

7.5

صفائی

5

حسن زاده

8

اسدی

8

سخاوتی

10

یعقوبی

7.5

حدادی

6

فکور

5.5

سعیدیان

4

محمدی

10

سوارکار

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 7 اسفند 1392 توسط علایی