تبلیغات
ثامن زیست - نمرات کلاس122-جابر-فصل6
ثامن زیست
زکات علم نشر آن است. حضرت علی ع

نام خانوادگی

نمره

نام خانوادگی

نمره

میرزایی

10

مرادپور

10

سواری

10

نکوئی

10

غایبی

8.5

نوری

10

مولانا

3.5

خردمند

9

سرفراز

5.5

آرمین مروی

0

عاطفی

5

رجبی

1.5

پورحیدری

7

محمدی

8

حجت زاده

8

باقرنیا

6.5

کرامتی پور

10

رضازاده

1

کاریزنوئی

4.5

اسفندیاری

10

زنگویی

10

احمدمروی

6.5

موسوی

3.5

دانشگر

10

افشاری

7

زیرگی

5.5

جوان

10

نوروزی

9.75

ربیعی

10

 

 

 
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 7 اسفند 1392 توسط علایی