تبلیغات
ثامن زیست - خلاصه‌ی درس فصل 4ازكتاب زیست شناسی و آزمایشگاه 1 – كلاس دوم تجربی-قسمت پنجم
ثامن زیست
زکات علم نشر آن است. حضرت علی ع

جذب مواد در روده

1-      فرآیند شیمیایی اصلی در گوارش شیمیایی و تبدیل پلی مرها به مونومر ها ، در دستگاه گوارش ، هیدرولیز است.

2-      در پایان گوارش ، كربو هیدرات ها به مونوساكارید ، پروتئین ها به آمینو اسید و چربی ها به گلیسرول و اسید چرب تبدیل می شوند.

3-      برخی مواد دارویی از مخاط دهان و معده نیز جذب می شوند.

4-      چین خوردگی ها ، پرزها و ریز پرزها در روده ی كوچك باعث افزایش سطح جذب مواد غذایی می شوند. ( حدود 250 متر مربع)

5-      جذب مواد در روده با سه پدیده ی انشار ، اسمز و انتقال فعال صورت می گیرد.

6-      جذب هر یك از انواع تركیبات غذایی به شرح زیر است :

a.        جذب اغلب قندهای ساده با انتقال فعال و همراه با جذب سدیم و به كمك آن توسط سلول های پوششی مخاط روده ، صورت می گیرد.

b.       جذب اسید های آمینه با انتقال فعال صورت می گیرد و وجود سدیم در روده برای جذب آنها لازم است.

c.    چربی ها كه پس از گوارش به مونوگلیسرید ها و دی گلیسرید ها و اسیده ای چرب تبدیل شده اند به آسانی وارد سلول های پوششی مخاط روده می شوند و در آنجا مجدداً به صورت تری گلیسرید در می آیند و آنگاه وارد مویرگ های لنفی می شوند.

d.    ویتامین های محلول در چربی ( K , E , D , A ) همراه با ذرات چربی جذب می شوند. اما سایر ویتامین ها به صورت انتشار وارد خون می شوند .

e.        جذب ویتامین 12B كه مولكول درشتی است ، به كمك یك پروتئین حامل ( فاكتور داخلی معده ) صورت می گیرد.

f.        تركیبات معدنی روده از راه انتشار و یا انتقال فعال جذب می شوند.

g.        آب در روده منحصراً توسط پدیده ی اسمز جذی می شود.

7-   آمینو اسید هایی كه از روده جذب می شوند از گوارش پروتئین های موجود در لوله‌ی گوارشی و سلول های مرده و جدا شده‌ی بافت پوششی روده حاصل می شوند.

8-      علت اینكه چربی ها بر خلاف سایر مواد وارد مویرگ های خونی نمی شوند این است كه سطح خارجی مویرگ ها با لایه‌ای از پلی ساكارید پوشیده شده كه مانع ورود مولكول های چربی به آن می شود.

روده ی بزرگ

9-      روده ی بزرگ درانسان 120 سانتی متر طول و حدود 6 سانتی متر قطر دارد و بخش انتهایی لوله‌‌ی گوارش است.

10-  ابتدای روده ی بزرگ روده ی كور نام دارد و به زایده ی آپاندیس ختم می شود.

11-  روده ی بزرگ شامل سه قسمت تقریباً مستقیم به نام های كولون بالا رو ( در سمت راست) ، كولون افقی و كولون پائین رو است.

12-  كولون پائین ر ودر سمت چپ است و به راست روده و ماهیچه‌ی حلقوی داخلی و خارجی مخرج ختم می شود.

13-  ماهیچه ی حلقوی اول از نوع صاف و غیر ارادی و ماهیچه ی حلقوی دوم از نوع مخطط و ارادی است.

14-  موادی كه وارد رودهی بزرگ می شوند ، شامل آب و املاح ، مقدار كمی مواد غذایی گوارش نیافته مانند سلولز و بقایای ترشحات غدد گوارشی است.

15-  دیواره‌ی روده‌ی بزرگ آب و املاح را جذب مب كند و باعث غلیظ شدن مدفوع می شود.

16-  باكتری هایی كه در روده ی بزرگ زندگی می كنند ، برخی مواد مانند سلولز را تجزیه و از گلوكز ایجاد شده برای تغذیه خود استفاده می كنند .

17-  این باكتری ها مقدار كمی ویتامین های B و K نیز تولید می كنند كه جذب خون می شود.

18-  بخشی از گازهای روده ، مانند هیدروژن ، متان و سولفید هیدروژن به خاطر عما همین باكتری ها است.

19-  مقدار كمی پتاسیم و موكوز از غده های دیواره‌ی روده ی بزرگ ترشح و دفع می شود.

20-  روده ی بزرگ تحرك زیادی ندارد.
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 11 دی 1392 توسط علایی