تبلیغات
ثامن زیست - خلاصه‌ی درس فصل 4ازكتاب زیست شناسی و آزمایشگاه 1 – كلاس دوم تجربی-قسمت چهارم
ثامن زیست
زکات علم نشر آن است. حضرت علی ع

استفراغ

1-      استفراغ یك عمل دفاعی است كه هدف آن خالی كردن محتویات معده و بخش های بالایی روده ی باریك ازراه دهان است.

2-      تحریك گیرنده های ناحیه‌ی گلو و یا معده و روده و بیماری های مختلف ممكن است این انعكاس دفاعی را ایجاد كند.

3-   استفراغ با یك دم عمیق و بسته شدن حنجره و بالا رفتن زبان كوچك آغاز می شود و با انقباض ماهیچه های شكم و سینه و افزایش فشار وارد بر معده ، محتویات آن را از راه دهان خالی می كند.

روده ی باریك

4-      گوارش شیمیایی مواد در روده ی باریك تكمیل می شود.

5-   دیواره‌ی روده ی باریك چین خوردگی های فراوانی دارد كه روی آنها پرزهای فراوانیدیده می شود و در مجموع سطح تماس روده را با مواد غذایی افزایش می دهند.

6-      در دیواره‌ی روده ی باریك علاوه بر غدد ترشح كننده‌ی موكوز ، غده های دیگری نیز وجود دارند كه مایعی نمكی بدون آنزیم ترشح می كنند و حركت مواد در روده را آسان می كنند.

7-   همچنین در دیواره‌ی روده‌ی باریك سلول های پوششی وجود دارند كه پس از كنده شدن و افتادن به درون روده آنزیم های درونی خود را آزاد می كنند.هورمونی به نام سكرتین توسط سلول های روده ی باریم به خون ترشح می شود كه محرك مؤثری برای ترشح بیكربنات شیره‌ی پانكراس است.

8-      در روده ی كوچك پس از تكمیل گوارش شیمیایی فرآیند جذب مونومر ها و مواد غذایی قابل جذب انجام می شود.

پانكراس ( لوزالمعده )

9-      بخش برون ریز پانكراس قویترین آنزیم های لوله‌ی گوارش را ترشح و به ابتدای دوازدهه وارد می كنند.

10-  پروتئاز های شیره‌ی پانكراس هنگام ورود به دوازدهه غیر فعال هستند و پس از ورود به صورت فعال در می آیند.

11-  بیكربنات سدیم موجود در ترشحات پانكراس نیز اثر اسیدی كیموس معده را خنثی و محیط روده را قلیایی می كند.

12-  بیشتر بیكربنات سدیم دوباره درروده جذب خواهد شد.

13-  عوامل عصبی و هورمونی ترشح شیره‌ی پانكراس را تنظیم می كنند.

جگر و صفرا

14-  صفرا یك ماده ی قلیلیی است كه توسط جگر ساخته میشود و در كیسه ی صفرا ذخیره می شود.

15- صفرا پس از ورود به روده باعث می شود كه 1- ذرات درشت چربی به صورت ذرات ریز در آب درآیند و یك امولسیون پایدار تشكیل شود تا لیپاز پانكراس بهتر بر چربی ها اثر كند  2- املاح صفرا حركات دودی روده را شدت می دهند  3- صفرا حالت قلیلیی دارد و حالت اسیدی كیموس معدی را  تا حدی خنثی می كند 4- موادی دفعی مثل بیلی روبین و بیلی وردین از طریق صفرا و لوله‌ی گوارشی دفع می شوند.

16-  تركیب صفرا تشكیل شده است از رنگ ها ، املاح ، كلسترول و نوعی لیپید به نام لسیتین.

17-  در صفرا دو ماده ی رنگی به نام بیلی روبین و بیلی وردین وجود دارد كه از تجزیه‌ی همگلوبین گویچه های قرمز مرده در كبد به وجود می آیند .

18-  بخشی از موارد رنگی صفرا دوباره جذب خون می شوند و از راه ادرار دفع می شوند و رنگ ادرار را باعث می شوند.

19-  بخشی دیگر از مواد زنگی صفرا بر اثر آنزیم های گوارشی تغییر می كنند و زنگ قهوه ای مدفوع را به وجود می آورند.

20-  رسوب كلسترول در كیسه ی صفرا یا مجاری خروج آن ، سنگ صفرا را باعث می شود

21-  ورود رنگ های صفرا به خون در اثر بیماری های خونی یا كبدی و یا سنگ صفرا موجب بیماری زردی یا یرقان خواهد شد.


نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 11 دی 1392 توسط علایی